联系我们
点评详情
 
商品搜索
点评详情
发布于:2018-3-9 09:55:39  访问:15 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Những Bước Cần Thiết để Thiết Kế 1 Website
Để thiết kế được một trang web thực sự là không khó, có rất nhiều phần mềm sẵn có hiện nay cho phép bạn dễ dàng tạo được 1 trang html để đăng tải lên internet chỉ sau vài bước đơn giản. Nhưng để thiết kế được 1 website thực sự chuyên nghiệp là không đơn giản chút nào, nó đòi hỏi bạn phải có hiểu biết và hơn thế nữa bạn cần phải dành thời gian cho nó. Nếu bạn thực sự quan tâm đến điều này dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 website chuyên nghiệp chỉ qua 7 bước thực hiện:
1/ Lựa chọn phần mềm thiết kế, ngôn ngữ
Trước tiên bạn cần phải lựa chọn phần mềm và ngôn ngữ dùng cho thiết kế, bạn có thể sử dụng các trang đơn giản như html, htm hay các trang bậc cao như php, aspx. Tùy từng ngôn ngữ có các phần mềm sẵn có ứng với chúng, hay bạn có thể sử dụng các phần mềm sẵn có của ngành công nghiệp nội dung như wordpress, joomla, drupal, … và đến đây coi như bạn đã hoàn thành bước 1.
2/ Chuẩn bị nội dung
Sau khi đã lựa chọn được loại trang cho website, bạn tiến hành chuẩn bị nội dung cho thiết kế website và để chuẩn bị được nội dung cho website, bạn cần xác định được mục đích của trang web là dùng để làm gì, để giới thiệu sản phẩm, để bán hàng, để cung cấp thông tin hay để quảng bá bản thân. Với mỗi loại website, bạn cần chuẩn bị nội dung thông tin cần thiết, các hình ảnh minh họa cho đẹp, các bài viết, … bạn có thể tham khảo trang thiết kế website của chúng tôi để chuẩn bị.
3/ Lựa chọn giao diện
Bạn cần lựa chọn một giao diện cho phù hợp với nội dung và phong cách của bạn hoặc của các đối tượng mà bạn nhắm tới, cũng có nhiều giao diện mẫu sẵn có trên mạng để bạn tham khảo, bạn có thể xem thêm tại trang web của Xara có nhiều giao diện mẫu tại sẵn có tại đây cho bạn tham khảo.
4/ Thực hiện thiết kế
Bạn bắt đầu thiết kế site của bạn:
B1: Tạo dự án thiết kế site của bạn
B2: Chuẩn bị CSDL cho site
B3: Lựa chọn màu sắc, phông chữ
B4: Tạo các trang
B5: Thực hiện định kiểu
B6: Viết mã động cho trang
B7: Tạo mô tả cho trang
B8: Liên kết giữa các trang
Trên site c
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息
 
 
版权所有 Copyright(C)2015JAPAN OKAJOYS GROUP LIMITED
日本岡久株式會社有限公司,